?

Log in

Previous Entry | Next Entry

SMAP every day ~~

P-chan Pchan Pchan never fails to get epic LOLzzzz this is long time ago , but as cute as everr :)) When P chan 'mum muhh" , i couldn't help rollinggg with laugh and tears.

I am studying Japanese sign language, that's why, I have to say that Pchan's sign language is really really interesting *haha* ShinTaku is adorable >.<

Comments

( 2 comments — Leave a comment )
choco1402
Feb. 4th, 2012 01:19 pm (UTC)
Arigatou bạn sub nhan, P-chan kawaii quá, lúc P-chan tip chị kia zới nhảy cái phóc lên bàn năn nỉ onegai mình bò ra cười tét lét , cái đoạn Shingo-kun lồg tiếg còn kinh dị hơn, ShinTaku saikou! :D
linhmy
Feb. 4th, 2012 02:59 pm (UTC)
Hehhe, ko phai hang` to' sub (to' tim thay tren youtube thoi) ^ ^ uh`, Pchan, de thuong nhi:)) cai doan Pchan lam` dong. tac' sign language, nhin ma chiu ko noi luon ma`:)) nhin de thuong kinh hoang`:))=))
( 2 comments — Leave a comment )